استخدام

فرم استخدام

اطلاعات عمومی(ضروری)
(ضروری)
(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, png, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
لطفا فقط تصویر پرسنلی با پس زمینه سفید و با پسوند های jpg,png باشد.

اطلاعات محل سکونت(ضروری)
(ضروری)

همکاری با نهادهای انقلابی
وضعیت ایثارگری